Karşımızdakine bir şey söylemek istediğimizde beynimiz, o sözcüğü oluşturan sesleri sıralı ve doğru şekilde üretebilmek için planlama yapıp, gerekli kasları uyarmaktadır. Sıralı hareketler, sözcüğü doğru üretebilmek için konuşmaya yardımcı olan organların doğru zamanda doğru üretim yerlerini seçerek çalışması gibi düşünülebilir. Örneğin ‘ot’ sözcüğünüsesletebilmek için, önce dudaklar yuvarlak pozisyon alarak /o/ sesini, daha sonra dilin ucunu dişlerin arkasıyla temas ettirerek /t/ sesini sıralı şekilde üretmesi gerekir ve bu olay çok kısa bir zamanda gerçekleşir. Dolayısıyla, kas yapısı zarar görmemesine rağmen konuşma üretimi için gereken sıralı hareketlerin motor planlaması ve programlamasındaki bir bozukluktan kaynaklanan bu durum Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi (ÇÇKA) olarak adlandırılır. ÇÇKA olan çocuklar sesleri, heceleri ve sözcükleri istemli üretmede sorun yaşarlar. Bu çocuklar aslında ne söylemek istediğini bilmekte fakat beyin bu sözcükleri söyleyebilmek için gerekli kas hareketlerini yönetmekte zorlandığı için çocuklarda konuşma ile ilgili bir bozukluk ortaya çıkmaktadır.

Yorum yap