Afazi, serebral emboli veya beyin kanaması sonucunda oluşan inme (strok) ya da beynin sol hemisferini etkileyen kafa travması ve benzeri yaralanmalar sonucunda ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarını hasarlanmasından kaynaklanan edinilmiş bir dil bozukluğudur. Bu duruma bağlı olarak bireyin konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, adlandırma, okuma ve yazma gibi becerilerinde bozulmalar oluşmaktadır. Afazi tipleri, genel olarak akıcı ve tutuk afazi olmak üzere iki şekilde görülmektedir; yani bir kısım afazili vakaların anlamaları iyi ama konuşmaları tutuk, bir kısmınında anlamaları kötü, konuşmaları ise akıcı ama anlamsızdır.

AFAZİ BULGULARI NELERDİR?

Konuşma Üretiminde Bozulma

  • SpontaneKonuşma
  • Otomatik Konuşma

İşitsel Anlamada Bozulma

  • Sözel Komutları Anlama
  • Evet/Hayır Sorularını Anlama
  • Nesne ve Kategorileri Anlama
  • Sözcük ve Sözcük Öbeklerini Anlama
  • Cümle Çeşitliliğini Anlama Tekrarlamada Bozulma Okuma-Yazmada Bozulma

Yorum yap